home Lietuviškai English
     Pradžia | Apie mus | Veikla | Leidiniai | Rėmėjai | Partneriai | Nuorodos | Paremk mus | Kontaktai | Struktūra
Ar manote, kad mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų saugykla prie Ignalinos atominės elektrinės bus pastatyta ir eksploatuojama saugiai?
Saugykla bus pastatyta ir eksploatuojama pagal visus reikalavimus
Saugykla kels grėsmę aplinkai ir bus nesaugi
Man svarbus šitas klausimas, bet aš turiu per mažai informacijos
Man visai nerūpi kur bus statoma radioaktyvių atliekų saugykla Lietuvoje
Neturiu nuomonės
Paieška

Aplankykite

Prenumerata

Atsisakyti prenumeratos

 

Europos Sąjunga ir aplinkosauga

NVO REKOMENDACIJOS DĖL ES SANGLAUDOS POLITIKOS IR STRUKTŪRINIŲ FONDŲ REGULIAVIMO 2007-13 M. LAIKOTARPIU

Aplinkosauginių organizacijų koalicijos “Coalition for Sustainable EU Funds” rekomendacijos dėl ES sanglaudos politikos reguliavimo

Nevyriausybinių organizacijų koalicija “Coalition for Sustainable EU Funds”, dirbanti struktūrinių fondų panaudojimo srityje, kurios nariai yra WWF, BirdLife International, Friends of the Earth Europe, CEE Bankwatch Network, Europos aplinkos biuras, Milieukontakt Oost-Europa ir CEEWEB – tikisi kad Sanglaudos politikos reforma privalo užtikrinti struktūrinių ir Sanglaudos fondų panaudojimą įgyvendinti Europos Sąjungos Darnaus vystymosi darbotvarkei.

Koalicijos partneriai išanalizavo Europos Parlamento komisijų ir darbo grupių pasiūlymus dėl Sanglaudos politikos įgyvendinimo, dėl ES struktūrinių fondų reglamentavimo ir valdymo 2007-2013 m. laikotarpiu ir pateikė savo pasiūlymus Europos Parlamentui ir Europos Komisijai (pilnas pasiūlymų tekstas).

Nevyriausybinės organizacijos (NVO) sveikina Europos Komisijos pasiūlymus dėl Europos Sanglaudos politikos reguliavimo, ypač šias nuostatas:

  • ES Darnaus vystymosi strategijos pabrėžimas;
  • Partnerystės principo sustiprinimas, įtraukiant aplinkosauginius ir nevyriausybinius partnerius;
  • Aplinkosaugos pagerinimo priemonių įtraukimas į Europos regioninės plėtros fondo reguliavimą;
  • Trečio prioriteto (darnaus transporto ir energetikos) įtraukimas į Sanglaudos fondą bei mažiausio projekto dydžio eliminavimas (kuris buvo minimum 10 mln. Eurų). Tai paranku mažoms šalims (tame tarpe ir Lietuvai).

Vis dėlto, pasiūlymai turi būti patobulinti, užtikrinant kad aplinkos išsaugojimas ir pagerinimas, kartu su iš to sekančia nauda (užimtumas, turizmas, poilsis, sveikatos apsauga ir švietimas) taptų Sanglaudos politikos šerdimi. NVO teikia sekančius keturis prioritetus kaip rekomendacijas EP narių dėmesiui:

1. Komisijai reikia galimybės nutraukti mokėjimus tais atvejais, kai aplinkosauginiai įstatymai yra pažeisti arba pareikštas rimtas pagrįstas susirūpinimas dėl projekto neigiamo poveikio aplinkai.
2. Šalys narės privalo įrodyti, kad jos ketina finansuoti aplinkosaugos poreikius, ypač remiant Natura 2000 saugomų teritorijų tinklą, įgyvendinant Bendrąją vandens direktyvą ir užtikrinant Kioto protokolo tikslų įgyvendinimą. Tai turi būti privaloma sąlyga, Komisijai patvirtinant nacionalines bendrąsias struktūrinių fondų panaudojimo strategijas ir veiksmų programas (ang. - national strategic reference frameworks and operational programmes for structural funding).
3. Aplinkosauginės nevyriausybinės organizacijos turi būti pripažintos lygiaverčiais partneriais kartu su kitais socialiniais ir ekonominiais partneriais, suteikiant joms galimybę pilnai dalyvauti mokymuose, gebėjimų stiprinime ir padengiant tiesioginius tam būtinus kaštus.
4. Struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas privalo būti vertinami pagal jų indėlį ES Darnios plėtros strategijos įgyvendinimui ir teigiamas poveikis turi būti pripažintas bei atlygintas iš Bendrijos veiklos rezervo (Community Performance Reserve).

© Atgaja, 2004 • Office: Drobės g. 62, LT-45188, KAUNAS, Lithuania • Mailing: ACP P.O.Box 156, Kaunas 44002 Lithuania.
Phone: (+370 37) 425566 • Fax: (+370 37) 425207