home Lietuviškai English
     Pradžia | Apie mus | Veikla | Leidiniai | Rėmėjai | Partneriai | Nuorodos | Paremk mus | Kontaktai | Struktūra
Ar manote, kad mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų saugykla prie Ignalinos atominės elektrinės bus pastatyta ir eksploatuojama saugiai?
Saugykla bus pastatyta ir eksploatuojama pagal visus reikalavimus
Saugykla kels grėsmę aplinkai ir bus nesaugi
Man svarbus šitas klausimas, bet aš turiu per mažai informacijos
Man visai nerūpi kur bus statoma radioaktyvių atliekų saugykla Lietuvoje
Neturiu nuomonės
Paieška

Aplankykite

Prenumerata

Atsisakyti prenumeratos

 

Aplinkosauga Lietuvoje

ŽEMĖS DRAUGŲ PETICIJA DĖL KLIMATO KAITOS

Europos žemės draugai po šia peticija renka parašus Klimato Dinozauro kampanijos metu visoje Europoje.

CO2 KEIČIA KLIMATĄ. KOVOK UŽ IŠLIKIMĄ !
10 rekomendacijų, kaip atsikrartyti Klimato Dinozauro

Ši peticija su parašais bus perduota naujai paskirtam Europos Sąjungos energetikos Komisarui kai tik Jis pradės eiti savo pareigas šį rudenį.

Klimato kaitą sukelia žmogaus ūkinė veikla dėl organinio kuro deginimo ir kitų “šiltnamio dujų” išmetimų. Pastaruoju metu klimatiniai pokyčiai pasireiškia vis akivaizdžiau. Anot mokslininkų vidutinė temperatūra didėja, dėl ko kyla neprognozuojami atmosferiniai reiškiniai - potvyniai, uraganai, šiluminės oro bangos. Tai sukelia precedento neturinčias ekonomines, socialines ir aplinkosaugines pasekmes.

Organinis kuras naudojamas visur - transportui, šildymui, maisto ir vartojimo prekių gamybai, buitiniams prietaisams. Atėjo metas
užbaigti pernelyg intensyvų ir neefektyvų organinio kuro naudojimą, atėjo metas nutraukti “Klimato Dinozauro” erą. Tai galime pasiekti taupant gamtinius išteklius, gaminant energiją iš atsinaujinančių šaltinių bei diegiant energijos efektyvumo priemones. Tokie pokyčiai ne tiktai padėtų išspręsti klimato kaitos problemą, bet ir sustiprintų šalių ekonomiką, sukurtų naujų darbo vietų.

Tiek ES, tiek atskirų šalių iniciatyvų nepakanka efektyviai kovoti su klimato problema. Nevyriausybinė, aplinkosauginė organizacija “Europos Žemės Draugai” (Frieds of the Earth Europe) reikalauja kad nedelsiant būtų įgyvendintos šios priemonės:

1. Energijos suvartojimas būtų mažinamas 1 % per metus;
1990 – 2000 metų laikotarpyje, senojoje Europos energijos poreikis išaugo apie 10 %. Pirmas žingsnis link šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų apribojimo būtų sumažinti Europos apetitą energijai.

2. Iki 2020 metų 25 % Europos energijos poreikio būtų gaminama atsinaujinančiuose energijos šaltiniuose.
Daugelis Europos šalių turi atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą skatinančias strategijas. Tačiau trūksta konkrečių veiksmų ir priemonių kad atsinaujinanti energetika taptų gyvybinga.

3. Viešais pinigais nebūtų remiami anglies, naftos ir gamtinių dujų projektai.
Senojoje Europoje organinio kuro projektams kasmet, skiriama virš 15 milijardų eurų biudžeto subsidijų. Tai parodo didžiulę Europos energetikos priklausomybę nuo Klimato Dinozauro - anglies, naftos ir gamtinių dujų. Šios subsidijos skatina naujas investicijas į organinio kuro projektus tiek Europoje tiek ir už jos ribų.

4. Pramonei nustatyti teršalų išmetimų limitai turi būtų sumažinti mažiausiai 10 %.
Europos Sąjungos įmonėms nustatyti šiltnamio dujų išmetimų limitai yra maksimalūs. Jei įmonė nori viršyti nustatytus limitus, tam turi išsipirkti papildomą leidimą. Kad įmonės būtų suinteresuotos diegti energijos efektyvumo priemones ir beatliekines technologijas, turi būti nustatomi 10 %mažesni išmetimų limitai.

5. Turi būti sumažintas bendras transporto srautas.
Apie 20 % oro taršos sukelia transportas, be to transporto sukeliama tarša sparčiai didėja. Būtinai reikia strateginių priemonių ir investicijų, skatinančių viešojo transporto plėtrą. Taip pat, panaudojant urbanistines, teritorijų planavimo ir kitas priemones, yra būtina mažinti transporto poreikį, skatinti švaresnių degalų diegimą ir kt.

6. Transporto priemonės būtų apmokestintos priklausomai nuo jų taršos lygio. Įvesti minimalūs efektyvumo standartai.

Europos Sąjunga turi užtikrinti kad transporto sukeliama žala aplinkai atsispindėtų transporto priemonės kaštuose, pradedant automobilių apmokestinimu priklausomai nuo kuro suvartojimo. Taip pat yra svarbu įdiegti minimalius efektyvumo standartus, kurie skatintų švaresnių technologijų naudojimą, vadovaujantis geriausios esamos technologijos principu.

7. Būtų padidinti 5 % energijos efektyvumo reikalavimai energiją vartojantiems prietaisams.
Šiuolaikiniai buitiniai prietaisai budėjimo režime sunaudoja apie 13 % visos buityje suvartojamos energijos. Jie galėtų būti daug efektyvesni. Energijos efektyvumo žemutinę ribą nustatantys standartai padėtų išeliminuoti iš rinkos neefektyvius prietaisus.

8. Būtų įvesti energijos efektyvumo standartai pastatams.
Pastatų šildymui, vėdinimui ir kondicionavimui yra sunaudojama apie 40 % pirminės energijos poreikio Europos Sąjungoje. Didžioji šios energijos dalis panaudojama neefektyviai. Pastatų apšiltinimas bei gamtinių sąlygų išnaudojimas šildymo-vėdinimo tikslams ženkliai sumažintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus.

9. Į žemės ūkio politiką būtų įtraukti klimato kaitos aspektai.
Žemės ūkyje išsiskiria apie 10 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų, daugiausiai intensyvaus ūkininkavimo vietose, kur naudojama daug energijos, trąšų ir pesticidų. Nuo ūkininkavimo būdo priklauso nemaža dalis šiltnamio dujų kuri anglies pavidalu kaupiasi derlingame žemės sluoksnyje ir miškuose.

10. Visuomenė būtų įtraukta į klimato kaitos problemų sprendimą.
Visuomenė vaidina lemiamą vaidmenį, pasirenkant teisingą apsirūpinimo energija būdą. Vyriausybės privalo tampriai bendradarbiauti su visuomene, kad užsitikrintų visuomenės palaikymą įgyvendinant klimato kaitos priemones.


Daugiau informacijos interneto tinklapyje www.foeeurope.org/dinosaur arba Friends of the Earth Euorope biure 15 Rue Blanche, 1050 Bruxelles, Belgium, phone: +32-2-5420180, info@foeeurope.org
Akcijos partneris Lietuvoje bendrija “Atgaja”: www.atgaja.lt, Maironio 14 – 6, Kaunas 44298, tel. +370-37-425566, info@atgaja.lt

© Atgaja, 2004 • Office: Drobės g. 62, LT-45188, KAUNAS, Lithuania • Mailing: ACP P.O.Box 156, Kaunas 44002 Lithuania.
Phone: (+370 37) 425566 • Fax: (+370 37) 425207