home Lietuviškai English
     Pradžia | Apie mus | Veikla | Leidiniai | Rėmėjai | Partneriai | Nuorodos | Paremk mus | Kontaktai | Struktūra
Ar manote, kad mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų saugykla prie Ignalinos atominės elektrinės bus pastatyta ir eksploatuojama saugiai?
Saugykla bus pastatyta ir eksploatuojama pagal visus reikalavimus
Saugykla kels grėsmę aplinkai ir bus nesaugi
Man svarbus šitas klausimas, bet aš turiu per mažai informacijos
Man visai nerūpi kur bus statoma radioaktyvių atliekų saugykla Lietuvoje
Neturiu nuomonės
Paieška

Aplankykite

Prenumerata

Atsisakyti prenumeratos

 

Aplinkosauga Lietuvoje

PETICIJA DĖL LR SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMŲ SVARSTYMO SEIME

Lietuvos Respublikos Prezidentei
Lietuvos Respublikos Seimo Valdybai
Lietuvos Respublikos Seimo Seniūnų sueigai
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
2009 m. rugsėjo mėn. 23 d.

Lietuvos nevyriausybinių ir pilietinės organizacijų
P E T I C I J A
dėl LR Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimų svarstymo Seime

Lietuvos nevyriausybinės ir pilietinės organizacijos (pasirašiusios šią poziciją) reiškia savo susirūpinimą dėl Lietuvos saugomų teritorijų ir jų saugomų vertybių išlikimo.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seime yra registruoti keturi LR Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo ir papildymo pasiūlymai (Nr. XIP-965, Nr. XIP-934, Nr. XP-3451 ir Nr. XP-2722) (toliau – įstatymo projektai). Ypač didelį susirūpinimą kelia įstatymo projektas Nr. XIP-934, kuriame į svarbiausią vietą iškeliama privačios nuosavybės apsauga, ignoruojant viešąsias vertybes, kurias saugoti įpareigoja Lietuvos Respublikos Konstitucija bei visa eilė nacionalinių ir tarptautinių teisinių dokumentų.
Siekiant užtikrinti tinkamą ES Buveinių direktyvos (92/43/EEB) reikalavimų įgyvendinimą, LR Aplinkos ministerija 2007 m. lapkričio 29 d. užregistravo Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projektą (XP-2722), kuris LR Seime iki šiol (2009 m. rugsėjo mėn.) nebuvo svarstytas. 2008 m. spalio mėn. Europos Komisija pateikė oficialų pranešimą (Nr. 2006/2148) apie pradėtą pažeidimo procedūrą dėl netinkamai įgyvendinamos ES Buveinių direktyvos (92/43/EEB). Ryšium su tuo, siekiant ištaisyti pažeidimo procedūroje nurodytas spragas, LR Aplinkos ministerija  parengė Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projekto papildymą. Mūsų įsitikinimu, įstatymo projekte XIP-934 esančios nuostatos iš esmės prieštarauja ES Paukščių (79/409/EEB) ir Buveinių (92/43/EEB) direktyvoms.

Siūlymai dėl svarstomų projektų atsakingiems Seimo komitetams:
Atsižvelgdami į tai, bei pritardami būtinybei papildyti Saugomų teritorijų įstatymą, siūlome apjungti visų pateiktų įstatymo projektų svarstymą, kaip pagrindą pasitelkti įstatymo projektą Nr. XP-2722 bei šiuo metu jam rengiamą papildymą. Šį siūlymą motyvuojame, kad LR Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo projektą Nr. XP-2722 rengė ir suderino didelė specialistų ir ekspertų darbo grupė, jis išsamiausiai parengtas iš visų Seimui pateiktų svarstyti pataisų.
Dalyvaujant diskusijose dėl Saugomų teritorijų sistemos valdymo bei Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo, susidaro įspūdis, jog yra nepagrįstai siekiama įstatymo projektą Nr. XIP-934 svarstyti skubos tvarka. Atkreipiame dėmesį, jog gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimas bei saugomų teritorijų sistema kaip priemonė tai pasiekti yra viešojo intereso dalis, kurią privaloma išsaugoti remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija. Atsižvelgiant į tai, siūlome įstatymų projektus svarstyti įprasta (ne skubos) tvarka, suteikiant galimybę visoms suinteresuotoms institucijoms išsamiai apsvarstyti siūlomus pakeitimus, o Seimo nariams nuodugniai susipažinti su visa medžiaga.
Įstatymo projektas Nr. XIP-934 išplečia privačios nuosavybės saugomose teritorijose turėtojams teises, paminant Konstitucinę pareigą ir visuomenės interesą saugoti aplinką ir kultūros paveldą. Leistų ne tik naujas statybas, neatsižvelgiant į saugomos teritorijos specialiuosius planus, bet ir į mažesnius sodybinius sklypus suskaidyti esamus, tradiciniai sodybinius sklypus, tankinat jų užstatymą, leidžiant statyti neribotą kiekį gyvenamųjų pastatų sodyboje. Suteiktų teisę savivaldybėms ir privatiems asmenims inicijuoti saugomos teritorijos panaikinimą. Nenumatytos jokios apsaugos priemonės, kad būtų išvengta saugomos teritorijos statuso, apsaugos ir naudojimo režimo panaikinimo tik vienpusiška privataus intereso iniciatyva. Tuo pažeidžiant bendrąjį viešąjį interesą dėl gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimo visoje Lietuvoje.
Šis įstatymo projektas taip pat numato, kad būtų leidžiama tverti tvoras ežerų pakrantėse bei statyti automobilius arčiau nei 25 metrai nuo vandens telkinių, taip padidinant vandens taršos tikimybę ir dar labiau apribojant visų Lietuvos gyventojų teisę lankytis vandens telkinių pakrantėse. Tačiau, kalbant apie gamtos apsaugą, šis įstatymo projektas numato tik formalią jos apsaugą, ignoruojant ne tik viešąjį interesą, bet ir Lietuvos Respublikos įsipareigojimus numatytus Stojimo į Europos Sąjungą sutartyje.

Nuostabą kelia tai, kad už aplinkos ir kultūros paveldo ir vertybių apsaugą atsakingų ministerijų Aplinkos ir Kultūros ministrai nėra pareiškę oficialios pozicijos dėl šiuo metu susidariusios situacijos, kuomet Seimui svarstyti yra pateikti 4 Saugomų teritorijų įstatymo projektai, prieštaraujantys vieni kitiems, bei kai kurie iš jų sudarantys galimybę paminti viešuosius interesus abejotinų privačių interesų sąskaita. Raginame Seimą įpareigoti Aplinkos ir Kultūros ministrus visuomenei pateikti jų vadovaujamų ministerijų oficialią poziciją dėl siūlomų Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimų.

Bendrieji reikalavimai Seimo komitetams ir frakcijoms, svarstant LR Saugomų teritorijų įstatymo papildymus ir pataisas:
Mes, žemiau pasirašiusios nevyriausybinės ir pilietinės organizacijos, kategoriškai nesutinkame, kad Saugomų teritorijų sistemos pertvarka būtų daroma skubos tvarka bei gamtos ir kultūros paveldo vertybių naikinimo sąskaita. Reikalaujame Saugomų teritorijų įstatymo pataisose įtvirtinti viešąjį interesą kaip prioritetinį dėl gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimo dabartinėms ir ateities kartoms. Reikalaujame, kad aplinkosaugos, kraštotvarkos, kultūros paveldo apsaugos funkcijos saugomose teritorijose būtų suderintos su vietos bendruomenių poreikiais ir toje teritorijoje įmanoma ūkine veikla, atsižvelgiant į Lietuvos ir ES aplinkosaugos teisės aktus ir tarptautines normas. Reikalaujame, kad LR Saugomų teritorijų įstatymo svarstyme dalyvautų visos suinteresuotos visuomeninės organizacijos lygiateisiais pagrindais. Reikalaujame, kad LR Seimo nariai, keisdami teisės aktus, užtikrintų saugomų teritorijų sistemos išlaikymo ir valdymo vientisumą, atsakingai kurdami ir tobulindami šią sistemą, o ne griaudami Lietuvos ir ES mokesčių mokėtojų lėšomis dešimtmečius kurtą, viešų vertybių apsaugai užtikrinti skirtą, saugomų teritorijų tinklą.

Papildoma informacija tel. 8~5 2159289
Atsakymo siuntimui: [Užupio g. 9/2-17, LT-01202 Vilnius]
Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija

Pagarbiai,

Linas Vainius, Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija
Rimantas Braziulis,  Lietuvos žaliųjų judėjimas
Algirdas Knystautas,  Judėjimas „Už gamtą“

© Atgaja, 2004 • Office: Drobės g. 62, LT-45188, KAUNAS, Lithuania • Mailing: ACP P.O.Box 156, Kaunas 44002 Lithuania.
Phone: (+370 37) 425566 • Fax: (+370 37) 425207