home Lietuviškai English
     Pradžia | Apie mus | Veikla | Leidiniai | Rėmėjai | Partneriai | Nuorodos | Paremk mus | Kontaktai | Struktūra
Ar manote, kad mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų saugykla prie Ignalinos atominės elektrinės bus pastatyta ir eksploatuojama saugiai?
Saugykla bus pastatyta ir eksploatuojama pagal visus reikalavimus
Saugykla kels grėsmę aplinkai ir bus nesaugi
Man svarbus šitas klausimas, bet aš turiu per mažai informacijos
Man visai nerūpi kur bus statoma radioaktyvių atliekų saugykla Lietuvoje
Neturiu nuomonės
Paieška

Aplankykite

Prenumerata

Atsisakyti prenumeratos

 

Apie mus

TRUMPAI APIE "ATGAJĄ"

Bendrija "Atgaja" įkurta 1987 m. Kaune.
Tai savarankiška visuomeninė aplinkosauginė organizacija. Aukščiausias valdymo organas - visuotinis narių susirinkimas. Jis renka 7 žmonių Tarybą, kuri organizuoja veiklą. Bendrijos "Atgaja" pirmininkas - Saulius Pikšrys. Šiuo metu organizacijoje yra apie 30 narių. "Atgaja" yra vienas iš LŽJ įkūrėjų.

Veiklos tikslai:
- aplinkosauginių problemų sprendimų paieškos, siekiant sumažinti žmogaus neigiamą įtaką aplinkai;
- visuomenės aplinkosauginis švietimas ir informavimas;
- kultūros ir istorijos paminklų apsauga.

Veiklos sritys:
1. Energetikos ir transporto įtaka aplinkai.
2. Biotransporto vystymas ir populiarinimas Lietuvoje.
3. Seminarų, konferencijų, parodų, stovyklų, talkų ir kt. renginių gamtosaugine tematika organizavimas.
4. Ekologinis švietimas ir visuomenės informavimas.
5. Tarptautinės finansinės institucijos, jų įtaka aplinkai ir visuomenei.

Narystė kitose organizacijose:
Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija
CEE Bankwatch Network

Rezultatai:
1988 m. Ekologinis protesto žygis.
1988 m. Bado akcija dėl Kauno valymo įrenginių statybos vietos parinkimo.
1989 m. Taikos žygis.
1990-96 m. Žemės Dienos renginių organizavimas Kaune.
1991 m. Tarptautinis žygis dviračiais "Bike tour 91".
1994-96 m. masiniai aplinkosauginiai žygiai dviračiais po Lietuvą.
1996 - 2005 m. bendradarbiavimas su Lietuvos dviratininkų bendrija įvairais dviračių transporto plėtros klausimais, partnerystė organizuojant aplinkosauginius žygius dviračiais.
1991-2005 m. Ignalinos AE problemų analizė, apžvalgos, studijos, straipsniai dėl Ignalinos AE poveikio aplinkai, uždarymo, IAE regiono socialinių pasejkmių švelninimo.
1992-2003 m. Energijos ir oro taršos informacinio centro projektas, energijos taupymo ir efektyvaus vartojimo parodos, apžvalgos, projektai.
1988-2003 m. aktyvus bendardarbiavimas ir dalyvavimas Lietuvos žaliųjų judėjimo veikloje.
1995-2005 m. dalyvavimas CEE Bankwatch Network tarptautinio NVO tinklo veikloje, analizuojant tarptautinių finansinių plėtros institucijų veiklą ir poveikį aplinkai (Pasaulio bankas, Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankas, Europos sąjunga), įvairių renginių organizavimas, studijos, apžvalgos.
2003 m. projektas "Atliekų tvarkymas Labanoro regioniame parke"
2003-2004 m. projektas "Dviračių turizmo vystymas Lietuvos ir Lenkijos pasienyje"
2005 m. projektas "ES direktyvos dėl maudyklų vandens kokybės 76/160/EEC ir susijusių Lietuvos teisės aktų įgyvendinimo skatinimas".
2005 m. projektas "Atviras žvilgsnis į ES fondus. ES fondų monitoringas ir visuomenės dalyvavimas naujose šalyse narėse" .
2005 m. seminaras apie pavojingas cheminių medžiagų problematiką Lietuvoje bendradarbiaujant su Aplinkos informacijos centru.
2005 m. bendradarbiavimas su Latvijos aplinkosaugininkais dėl planuojamos mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų laidojimo vietos poveikio aplinkai vertinimo.
2005 m. bendradarbiavimas su Rusijos ir Vokietijos aplinkosaugininkais dėl D6 naftos platformos poveikio aplinkai.

Daug įvairių respublikinio ir vietinio masto projektų, renginių ir akcijų.

© Atgaja, 2004 • Office: Drobės g. 62, LT-45188, KAUNAS, Lithuania • Mailing: ACP P.O.Box 156, Kaunas 44002 Lithuania.
Phone: (+370 37) 425566 • Fax: (+370 37) 425207