home Lietuviškai English
     Pradžia | Apie mus | Veikla | Leidiniai | Rėmėjai | Partneriai | Nuorodos | Paremk mus | Kontaktai | Struktūra
Ar manote, kad mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų saugykla prie Ignalinos atominės elektrinės bus pastatyta ir eksploatuojama saugiai?
Saugykla bus pastatyta ir eksploatuojama pagal visus reikalavimus
Saugykla kels grėsmę aplinkai ir bus nesaugi
Man svarbus šitas klausimas, bet aš turiu per mažai informacijos
Man visai nerūpi kur bus statoma radioaktyvių atliekų saugykla Lietuvoje
Neturiu nuomonės
Paieška

Aplankykite

Prenumerata

Atsisakyti prenumeratos

 

Apie mus

"ATGAJOS" DEŠIMTMETIS 1997 M.

…kodėl nesiprausęs plaukei ir užteršei Baltijos jūrą... Juozas Erlickas

Šis tas apie mus:
Bendrija "ATGAJA" - vienas "seniausių" ekologinių klubų Lietuvoje, įkurtas 1987m. liepos 16 d. Pirmuosius Atgajos žmonių susitikimus mena liepos, augančios šalia paminklo Maironiui Kauno senamiestyje, Literatūros muziejaus kiemelis ir rūsiai, Architektų namų kavinė. Pankai ir metalistai, inteligentai ir busimieji deputatai, keliautojai ir šiaip valkatos, mokinukės ir studentai, inžinieriai ir menininkai, visi tilpo liepų pavėsyje, plušėjo talkose, žygiavo, protestavo, “žaliavo”, ieškojo savęs ir tiesos, draugų ir nuotykių. Šimtai veidų, jaunų ir senų, liko atmintyje. Sutinki juos gatvėje ar senų fotografijų albumuose. Prisimeni pasitraukusius Anapilin. Gyvenimo pamokos ir klaidos, atrasti draugai, susikūrusios šeimos, linksmi ir pikti likimo pokštai, pasirinktas gyvenimo būdas - tai vis patirta ir atrasta, būnant Atgajoje. Žmonės, jų tarpusavio bendravimas buvo Atgajos stiprybė ir skiriamasis bruožas. Tada dar gerokai jaunesni, išsiilgę tikrų dalykų, kupini išmonės ir pasiutimo, dar netapę rinkos ekonomikos produktais. Norintys būti, bendrauti ir veikti.

Šis tas apie veiklą:
Daugiau nei prieš dešimt metų, Atgimimo priešaušryje pradėjusi savo veiklą kaip paminklosauginis klubas, po 1988m. vasarą organizuoto Ekologinio protesto žygio, ATGAJA tapo viena iš ekologinio judėjimo lyderių  ir Lietuvos Žaliųjų judėjimo įkūrėjų. Saulius Gricius, tragiškai pasitraukęs iš gyvenimo 1991m., buvo didžiausias Atgajos akcijų įkvėpėjas ir organizatorius, vienas iškiliausių žaliųjų lyderių. Visą ATGAJOS istoriją galima suskirstyti į du svarbiausius laikotarpius: Sauliui Griciui gyvam esant (1987-1991m.) ir po jo mirties (1991-1998 m.). Drauge su senąja ATGAJOS  kompanija įgyvendinta daug puikių  aplinkosauginių, paminklosauginių, antikarinių akcijų, kurių prisiminimai ir šiandien daugeliui kelia nostalgiją apie "žaliųjų laikus". 1988 m. Ekologinis protesto žygis, drauge su Sąjūdžiu kėlęs Lietuvą iš sovietinio letargo, kuomet pirmą kartą viešai ir garsiai buvo prabilta apie skaudžiausias ekologines problemas. 1989m. pirmasis antikarinis "Taikos žygis ", raginęs sovietinę kariuomenę apleisti mūsų kraštą. Pieno produktų boikotas prieš užterštą pieną ir jo produktus, "Nitratų" akcija prieš chemikalais užnuodytas daržoves, badavimas, spaudžiant Kauno valdžią greičiau rasti vietą Kauno valymo įrenginių statybai, piketas prie Kauno HES, raginant vyriausybę įvertinti Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės galingumą ir ekologines pasekmes, piketai prie "Dirbtinio pluošto" ir "Bangos" gamyklų, piketas prieš karinį objektą Kauno raj., Baltijos jūros savaitė. Buvome vieni pirmųjų, pradėjo Lietuvoje švęsti Žemės dieną, išpopuliarinę šią reikšmingą gamtosauginę datą. Dviračių ir aitvarų šventės, organizuojamos drauge su Kauno turistų klubu, tapo vienu iš Kauno pavasario renginių akcentu. Visko ir neišvardinsi.
Atgajoje susibūrė paminklosaugos entuziastai plušėjo Kauno senamiesčio ir archeologinių paminklų kasinėjimuose, tvarkė Kauno apylinkių piliakalnius, gelbėjo nuo visiško išnykimo Lapių pilies liekanas. Pastatytas koplytstulpis Matui Slančiauskui jo tėviškėje, dalyvauta daugelyje talkų visoje Lietuvoje.
Folkloro, liaudies dainų  mylėtojai, vadovaujami Idos Stankevičiūtės mokėsi etnografinių dainų, tautosakos. Rasų, Vėlinių, Kalėdų šventimas ne vienam miesto vaikui buvo pirmas gilesnis prisilietimas prie pamirštų tradicijų.

1991 metai, tapę lūžio metais visai Lietuvai, palietė ir mus. Permainų vėjai po gyvenimą išblaškė daugelį. Vieni nuėjo į verslą, kiti į politiką, treti rimtai ėmėsi mokslų ar sukūrė šeimas. Sunkėjančios gyvenimo sąlygos ir rūpesčiai dėl duonos kasdieninės užgožė laisvalaikį, visuomeninę veiklą. Kiti kažkaip prisitaikė, atsispyrė negandoms ir pagundoms, toliau “žaliuoja” ir vis dar nori keisti pasaulį.
Nuo 1991 m. organizuoti trys aplinkosauginiai dviračių žygiai po Lietuvą (1994, 1995, 1996 m.) jau tapę tradiciniais. Dalyvavimas naujose aplinkosauginėse akcijose, seminaruose, ekologinių ir energijos taupymo parodų, konkursų, kasmetinės "Žemės dienos" šventės organizavimas, krūva gamtosauginių ir paminklosauginių talkų, šimtai darbų ir rūpesčių, buvimas kartu ir išsiskyrimai užpildė greitai lekiančius metus.  Taip ir atsiritome į 1998-uosius, kiekvienas su savo gyvenimo našta ir patirtimi, atradimais ir praradimais. Pastaruoju metu mažiau girdimi Atgajos vardu, tapę neatsiejama Lietuvos žaliųjų judėjimo dalimi, paskendę popieriuose ir aplinkosauginėse problemose, palinkę prie kompiuterių ar vyno taurės, vis rečiau ištraukiantys iš spintos žygio kuprinę. Pasikeitę, bet nepabėgę nuo savęs.

Šiandien bendrija "Atgaja" įsikūrusi Kaune, Maironio g. 14-6, šalia Laisvės alėjos. Viso labo yra apie 30 daugiau mažiau aktyvių narių, kurie užsiima energetika ir aplinkosauga, rūpinasi atominėmis elektrinėmis, dviračių transporto populiarinimu, transporto ekologizavimu, gamtosauginių renginių ir švenčių organizavimu, ekologiniu švietimu, energijos taupymu, tarptautinėmis finansinėmis institucijomis ir visa kuo, kas daro teigiamą arba neigiamą įtaką aplinkai. ATGAJA draugauja su keliomis tarptautinėmis organizacijomis, yra jų narė, dalyvauja tarptautinėje aplinkosaugos veikloje. Taip pat draugaujame ir bendradarbiaujame su įvairiomis Lietuvos aplinkosauginėmis, kultūrinėmis, jaunimo organizacijomis.

Esame čia. Pažiūrėsime, ką atneš sekantys dešimt metų.

Parašė Linas Vainius,
Atgajos narys nuo 1988 m.
rašyta 1997 metais

© Atgaja, 2004 • Office: Drobės g. 62, LT-45188, KAUNAS, Lithuania • Mailing: ACP P.O.Box 156, Kaunas 44002 Lithuania.
Phone: (+370 37) 425566 • Fax: (+370 37) 425207