home Lietuviškai English
     Pradžia | Apie mus | Veikla | Leidiniai | Rėmėjai | Partneriai | Nuorodos | Paremk mus | Kontaktai | Struktūra
Ar manote, kad mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų saugykla prie Ignalinos atominės elektrinės bus pastatyta ir eksploatuojama saugiai?
Saugykla bus pastatyta ir eksploatuojama pagal visus reikalavimus
Saugykla kels grėsmę aplinkai ir bus nesaugi
Man svarbus šitas klausimas, bet aš turiu per mažai informacijos
Man visai nerūpi kur bus statoma radioaktyvių atliekų saugykla Lietuvoje
Neturiu nuomonės
Paieška

Aplankykite

Prenumerata

Atsisakyti prenumeratos

 

Vanduo ir aplinka

LIETUVOS PAPLŪDIMIŲ TVARKYMAS: REALYBĖ IR PERSPEKTYVOS

2005-03-22 bendrija „Atgaja“ organizavo nacionalinę konferenciją “ES maudyklų direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje: realybė ir perspektyvos” Kaune.  Joje buvo aptarta Lietuvos paplūdimių aplinkosauginė ir sanitarinė būklė, problemų sprendimo būdai.

Bendrija „Atgaja“ atliko savivaldybių anketinę apklausą apie paplūdimių ir maudyklų būklę. Savivaldybės prižiūri ir tvarko virš 570 viešųjų paplūdimių ir maudyklų. Iš jų 471 nurodomi kaip neįteisinti, tik 100 juridiškai įteisintų. Vandens kokybė nuolat tikrinama 182 paplūdimiuose, netikrinama 389 maudyklose. Iš tikrinamų paplūdimių, vandens kokybė Lietuvos higienos normas atitinka tik 167 maudyklose, neatitinka 15-oje. Apie kitus duomenų nėra.
Paplūdimiais sezono metu naudojasi šimtai tūkstančių Lietuvos gyventojų ir svečių. Dalis viešųjų paplūdimių ir maudyklų nereguliariai prižiūrimi, jose stokojama sanitarijos įrenginių (šiukšliadėžės, tualetai, kt.). To pasekoje paplūdimių teritorijos yra teršiamos atliekomis, poilsiautojai mišku bei vandeniu priversti naudotis kaip tualetu. Tokie paplūdimai neatitinka higienos normų ir sanitariškai nėra saugūs. Trūkstant tinkamos infrastruktūros daroma žala gamtinei aplinkai, poilsiautojai nėra saugūs, nėra galimybių ir motyvacijos neteršti.
Paplūdimių tvarkymas yra svarbus turizmo plėtrai. Daugiau kaip 60 proc. vietinių turistų didelį dėmesį skiria vandens pramogoms. Remiantis Nacionaline turizmo plėtros programa vienas iš pagrindinių veiksnių, mažinančių šalies turistinį patrauklumą, yra menkas gamtos išteklių naudojimas turizmui. Šių išteklių naudojimą turizmui stabdo neparengtumas, poilsio infrastruktūros stoka ar esamų vietų neatitikimas higienos reikalavimams, informacijos stoka, kt.

Konferencijos metu aptarta paplūdimių būklė, tvarkymo reikalavimai ir praktinis įgyvendinimas, remiantis ES direktyva “dėl maudyklų vandens kokybės” 76/160/EEC, Lietuvos higienos norma HN 92:1999 “paplūdimiai ir jų maudyklos” ir kitais teisės aktais. Šie teisės aktai privalomi visiems Lietuvos juridiniams ir fiziniams asmenims, projektuojantiems, įrenginėjantiems, įteisinantiems bei eksploatuojantiems paplūdimius ir maudyklas. Todėl vienas pagrindinių uždavinių – skatinti viešųjų paplūdimių tvarkymą, panaudojant biudžeto ir ES paramos lėšas. Paplūdimių ir maudyklų būklės gerinimas ir nuolatinė priežiūra, užtikrinant aplinkos kokybę ir higienos reikalavimus svarbūs mūsų saugiam ir patogiam poilsiui.
Konferencija organizuojama įgyvendinant Didžiosios Britanijos Ambasados finansuojamą projektą “ES direktyvos “dėl maudyklų vandens kokybės” 76/160/EEC ir susijusių Lietuvos teisės aktų įgyvendinimo skatinimas”.

Konferencijos pranešimų tekstai

Papildoma informacija Gedrimė Kušlienė, tel. (656) 21785.
Kitu laiku: (37) 425566, e-paštas: gedrime@atgaja.lt.

© Atgaja, 2004 • Office: Drobės g. 62, LT-45188, KAUNAS, Lithuania • Mailing: ACP P.O.Box 156, Kaunas 44002 Lithuania.
Phone: (+370 37) 425566 • Fax: (+370 37) 425207