home Lietuviškai English
     Pradžia | Apie mus | Veikla | Leidiniai | Rėmėjai | Partneriai | Nuorodos | Paremk mus | Kontaktai | Struktūra
Ar manote, kad mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų saugykla prie Ignalinos atominės elektrinės bus pastatyta ir eksploatuojama saugiai?
Saugykla bus pastatyta ir eksploatuojama pagal visus reikalavimus
Saugykla kels grėsmę aplinkai ir bus nesaugi
Man svarbus šitas klausimas, bet aš turiu per mažai informacijos
Man visai nerūpi kur bus statoma radioaktyvių atliekų saugykla Lietuvoje
Neturiu nuomonės
Paieška

Aplankykite

Prenumerata

Atsisakyti prenumeratos

 

Atominė energetika

BENDRIJA "ATGAJA" RAGINA NEATIDĖLIOTI RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO IR NEGĄSDINTI VISUOMENĖS

Pastaruoju metu Latvijoje ir Lietuvoje kilo sujudimas dėl mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyvių atliekų kapinyno vietos parinkimo ir poveikio aplinkai vertinimo. 2005 m. birželio mėn. pabaigtas poveikio aplinkai vertinimas dėl šių atliekų laidojimo vietos parinkimo, pasiūlant kapinyną įrengti Galilaukės aikštelėje (Apvardų aikštelė kaip alternatyva) apie 4-8 km nuo Ignalinos AE, netoli sienos su Latvija ir Baltarusija. Ten bus galutinai laidojamos per 20 IAE darbo metų susikaupusios ir IAE uždarymo procese susidarysiančios mažai ir vidutiniškai radioaktyvios atliekos. Planuojama, kad atliekų laidojimas vyks 2011-2030 m. Po to kapinynas bus aktyviai stebimas ir kontroliuojamas dar 100 metų, po to dar 200 metų bus vykdoma pasyvi priežiūra.

Tačiau šio kapinyno nereikia painioti su didelio radioaktyvumo atliekų laikino saugojimo vieta, kur specialiuose konteineriuose laikomas atidirbęs reaktorių kuras ir bus saugomos IAE uždarymo metu susidarysiančios labai radioaktyvios atliekos. Tas atliekas planuojama saugoti iki 50 metų šalia Ignalinos AE ir ieškoti sprendimų ką toliau su jomis daryti (šiandien patikimų sprendimų nėra).

Siūloma mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų laidojimo vieta sukėlė didelį Latvijos aplinkos apsaugos pareigūnų susirūpinimą ir susilaukė prieštaringų vertinimų Latvijos ir Lietuvos žiniasklaidoje. Sujudimas suprantamas, nes tai padidinto pavojingumo objektas, šimtmečiams įsikursiantis netoli kaimyninių šalių. Pirmą kartą Lietuvos ir Latvijos santykių istorijoje tokio objekto poveikis aplinkai buvo vertinamas laikantis tarptautinės konvencijos dėl tarpsieninio poveikio aplinkai vertinimo (Espoo konvencijos) reikalavimų. Deja, abi šalys nėra pasirašiusios tarpvalstybinio susitarimo dėl praktinio šios konvencijos nuostatų taikymo. Todėl Latvijos žalieji kritiškai pastebėjo, kad būta nesklandumų ir nesusipratimų informuojant Latvijos visuomenę apie galimą kapinyno poveikį aplinkai. Kad ateityje nekiltų panašių problemų ir konfliktinių situacijų tarp kaimyninių šalių, raginame atsakingus abiejų šalių pareigūnus kuo greičiau suderinti ir patvirtinti tarpvalstybinį susitarimą dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpsieniniame kontekste. Tuo pačiu būtina teikti nuolatinę informaciją apie IAE uždarymo procesą ir radioaktyvių atliekų tvarkymą Lietuvos visuomenei, ypač IAE regiono gyventojams.

Atrodo, kad būdami nuoseklūs atominės energetikos priešininkai, turėtume pirmieji gultis kryžiumi prieš tokius planus. Tačiau mes pasisakome už tokio kapinyno statybą ir radioaktyvių atliekų tvarkymą pagal pažangiausias technologijas. Manome, šis projektas leis realiai sumažinti grėsmę aplinkai ir žmonėms, nepaliekant ateities kartoms nepelnytos radioaktyvių atliekų tvarkymo naštos. Radioaktyvios atliekos yra neišvengiamas atominės energetikos palydovas ir jos „Achilo kulnas“ (jautriausia, pažeidžiamiausia vieta). Ignalinos AE darbo metu ir ją uždarant susidariusios radioaktyvios atliekos turi būti sutvarkytos laikantis griežtų aplinkosaugos ir radiacinės saugos reikalavimų. Mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų laidojimas yra neišvengiama sudėtinė šio proceso dalis. Todėl sprendimo atidėliojimas ar politinės spekuliacijos tik nutolintų ir pabrangintų sprendimą.  Tikimės, kad atsakingos valstybinės institucijos griežtai laikysis visų aplinkosaugos ir radiacinės saugos reikalavimų visuose Ignalinos AE uždarymo ir radioaktyvių atliekų tvarkymo procesuose. Deramas Lietuvos ir kaimyninių šalių visuomenės informavimas apie darbus, aplinkos kokybę ir galimas pasekmes turi būti svarbi šio proceso sudėtinė dalis.

Aplinkosauginė visuomeninė organizacija bendrija „Atgaja“, veikianti nuo 1987 m., nuosekliai pasisako prieš atominę energetiką kaip vieną pavojingiausių energijos gamybos rūšių. „Atgaja“ siekė kuo greitesnio Ignalinos atominės elektrinės (IAE) uždarymo bei darnios šio regiono plėtros, mažinant neigiamas socialines ir aplinkosaugines uždarymo pasekmes.

Daugiau informacijos: Saulius Pikšrys (+370 687) 92486, Linas Vainius (+370 699) 33661

© Atgaja, 2004 • Office: Drobės g. 62, LT-45188, KAUNAS, Lithuania • Mailing: ACP P.O.Box 156, Kaunas 44002 Lithuania.
Phone: (+370 37) 425566 • Fax: (+370 37) 425207