home Lietuviškai English
     Pradžia | Apie mus | Veikla | Leidiniai | Rėmėjai | Partneriai | Nuorodos | Paremk mus | Kontaktai | Struktūra
Ar manote, kad mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų saugykla prie Ignalinos atominės elektrinės bus pastatyta ir eksploatuojama saugiai?
Saugykla bus pastatyta ir eksploatuojama pagal visus reikalavimus
Saugykla kels grėsmę aplinkai ir bus nesaugi
Man svarbus šitas klausimas, bet aš turiu per mažai informacijos
Man visai nerūpi kur bus statoma radioaktyvių atliekų saugykla Lietuvoje
Neturiu nuomonės
Paieška

Aplankykite

Prenumerata

Atsisakyti prenumeratos

 

Atsinaujinantys energijos šaltiniai

ATSINAUJINANČIAI ENERGETIKAI LIETUVOJE REIKIA PARAMOS

Atsinaujinančiai energetikai Lietuvoje reikia ES lėšų ir bendradarbiavimo tarp verslo, valdžios ir visuomeninių organizacijų

2004 m. gruodžio 12 d. Kaunas

Bendrija „Atgaja“ ir nevyriausybinių organizacijų tinklas CEE Bankwatch Network 2004 m. gruodžio 14 dieną Vilniuje (Reval Hotel Lietuva, Konstitucijos pr. 20) organizuoja seminarą “Atsinaujinančios energetikos perspektyvos Lietuvoje ir galimas poveikis aplinkai”. Pradžia 10 val.

Organizatoriai šiuo seminaru siekia: skatinti bendradarbiavimą atsinaujinančios energetikos srityje tarp valstybinių, mokslo, verslo ir nevyriausybinių institucijų; perteikti pažangią kitų šalių patirtį šioje srityje; pradėti diskusiją dėl Europos Sąjungos Struktūrinių fondų paramos atsinaujinančiai energetikai sekančiam programavimo laikotarpiui 2007 – 2013 metams; išsklaidyti visuomenėje tvyrančius mitus ir baimes dėl galimo atsinaujinančios energetikos poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Europos Sąjungos (ES) parama atsinaujinančios energetikos plėtrai naujose šalyse narėse - reikšminga. Europos Komisijos (EK) "Baltoji knyga" ir EK Direktyvos 2001/77/EC nuostatos rekomenduoja šalims iki 2010 metų atsinaujinančiais šaltiniais pagaminti 12 % elektros energijos nuo bendros ES šalių elektros gamybos. Tam numatoma ir finansinė parama iš Struktūrinių fondų ar specializuotų programų kaip “Altener” ir kt. ES iniciatyva telkiamos tarptautinių finansinių institucijų pajėgos, stengiantis sudaryti kuo palankesnes sąlygas inovacinių investicinių projektų realizavimui.

Lietuva, kaip ir daugelis Vidurio ir Rytų Europos šalių, turi tam tikrą atsinaujinančios energijos potencialą. Bene geriausios sąlygos Lietuvoje būtų vėjo ir bioenergijos gamybai. Vėjo jėgainės galėtų būti statomos ne tik pajūrio regione, tačiau ir Baltijos jūros šelfe bei šalies viduje. Miškinga šalies teritorija ir dideli dirbamos žemės plotai sudaro geras sąlygas gaminti energiją iš biomasės. Tačiau dėl finansavimo problemų, kartais neigiamos vietos bendruomenių reakcijos ir kitų subjektyvių priežasčių atsinaujinančios energetikos plėtra Lietuvoje stringa.

Siekdami efektyviau išnaudoti ES paramą, pritraukti tarptautinių finansinių institucijų lėšas ir skatinti valstybinių, mokslo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų dialogą bei teisingos informacijos pateikimą vietos bendruomenėms kviečiame visas suinteresuotas puses dalyvauti šioje diskusijoje ir išsakyti savo nuomonę.

Papildoma informacija: tel. (687) 92486; e-paštas: saulius@atgaja.lt

Bendrijos “Atgaja” pirmininkas Saulius Pikšrys

Bendrija „Atgaja“ yra visuomeninė organizacija, dirbanti aplinkosaugos ir darnaus vystymosi srityse nuo 1987 metų. Daugiau informacijos: www.atgaja.lt

CEE Bankwatch Network yra Centrinės ir Rytų Europos šalyse veikiančių visuomeninių organizacijų tinklas, stebintis tarptautinių finansinių institucijų veiklą regione, kad nebūtų finansuojami aplinkai ir socialiai destruktyvūs projektai, kad būtų skaidriau ir efektyviau naudojamos mokesčių mokėtojų lėšos darniam vystymuisi. Daugiau: www.bankwatch.org


Seminaro “Atsinaujinančios energetikos perspektyvos Lietuvoje ir galimas poveikis”

Programa ir pranešėjai
2004 gruodžio 14, Vilnius

1) "Energetikos įtaka klimato kaitai ", Saulius Pikšrys, CEE Bankwatch Network.
2) "Atsinaujinančios energetikos plėtra ES senbuvėse ir perspektyvos naujai įstojusiose šalyse",
Gunnar Boye Olesen, International Network for Sustainable Energy.
3) "Atsinaujinančios energetikos plėtros perspektyvos Lietuvoje",
Linas Žiemelis, VĮ Energetikos Agentūra, Energijos taupymo programos direkcijos vyriausiasis inžinierius.
4) "Vokietijos patirtis vėjo energetikos srityje", Peter Klessascheck, ENERCON GmbH.
5) "Hidro energetikos poveikis hidrobiontams", Vytautas Kesminas, Vilniaus Universiteto Ekologijos Institutas.
6) "Vėjo energetikos įtaka perdavimo tinklo patikimumui", Doc. Erikas Vilimantas Nevardauskas, Kauno Technologijos Universitetas.
7) "Enercon Vėjo jėgainės, veikimas skirtingomis tinklo sąlygomis", Peter Scholle, Inžinierius ENERCON GmbH.
8) "Veikiančios vėjo jėgainės bei vystomo vėjo jėgainių parko projektų pristatymas", Aidmantas Bernatonis, UAB “Dalis GERO” ir
Alvydas Naujėkas, UAB “Vėjų Spektras”.
9) "Vėjo energetikos technologijų vystymosi ypatumai", Peter Klessascheck, ENERCON GmbH.

© Atgaja, 2004 • Office: Drobės g. 62, LT-45188, KAUNAS, Lithuania • Mailing: ACP P.O.Box 156, Kaunas 44002 Lithuania.
Phone: (+370 37) 425566 • Fax: (+370 37) 425207